ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΤΖΑΒΙΝΟΥ

Περιγραφή

Καλώς ήλθατε στην ηλεκτρονική μας τάξη.

index.jpg

Σκοπός της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής τάξης είναι να αποκτήσετε μια γενική εικόνα της έννοιας του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, καθώς και των επιδράσεών του, των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων του. Το ηλεκτρονικό εμπόριο στις μέρες μας απασχολεί όλο και περισσότερους ανθρώπους και αναμένεται στο μέλλον να γίνει κομμάτι της καθημερινής ζωής μας. Όπως θα διαπιστώσετε, είναι αρκετά ενδιαφέρον και χρήσιμο και μπορεί να βοηθήσει και να διευκολύνει πολλές πτυχές της καθημερινότητάς μας.
Στην τάξη μας θα βρείτε αρκετό υλικό προς μελέτη και πηγές από τις οποίες μπορείτε να μελετήσετε περαιτέρω. Με το πέρας των μαθημάτων θα πρέπει να επιλύσετε κάποιες ασκήσεις, έτσι ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί ο βαθμός κατανόησης της συγκεκριμένης ενότητας.


Καλή μελέτη

Ημερολόγιο