Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Περιγραφή

R6_motor2.jpg

Σκοπός αυτής της ηλεκτρονικής τάξης είναι να προσφέρει στους σπουδαστές/τριες του 1ου   Τ.Ε.Ε Πάτρας που παρακολουθούν το μάθημα "Μηχανές Εσωτερικής Καύσης" την κατάλληλη μαθησιακή υποστήριξη καθώς και εκπαιδευτικό υλικό, για την πληρέστερη κατανόηση του     μαθήματος.

Μέσω αυτής της σελίδας δημιουργείται ένας δίαυλος επικοινωνίας και διαλόγου μεταξύ των  μαθητών, αλλά και μεταξύ των μαθητών με τον καθηγητή.  

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική μας τάξη απο οποιδήποτε υπολογιστή  αρκεί να διαθέτει σύνδεση Internet. Καθώς και απο του υπολογιστές του εργαστηρίου μας.

Η συγκεκριμένη ηλεκτρονική τάξη θα λειτουργεί παράλληλα και συμπληρωματικά προς την   πραγματική τάξη του εργαστηρίου. 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις