Βρεφοκομία

Γεωργία Φιλιππάκη

Περιγραφή

Σε αυτό το μάθημα θα ασχοληθούμε με το νεογέννητο.

Θα μάθουμε πόσο είναι το βάρος, το ύψος, η περιμέτρος κεφαλής του.

 Επίσης θα δουμε τι είναι και ποιά είναι τα νεογνικά αντανακλαστικά.

Ημερολόγιο