Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ' Γυμνασίου

Καλλιόπη Καπετάνου

Περιγραφή

Μέσα από το μάθημα αυτό, οι μαθητές θα εμπλακούν σε μαι δημιουργική και παράλληλα καινοτόμα διαδικασία, όπου θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις προκειμένου να γίνουν υπεύθυνοι και παράλληλα ενεργοί πολίτες με κριτική ικανότητα και δημιουργική συμμετοχική δράση.

Επιπρόσθετα, το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής συμβάλλει στην προαγωγή της δημιουργικότητας, της ελεύθετρης σκέψης και της δημοκρατικής συνείδησης του μαθητή στη γνωριμία των αρχών, των κανόνων και των θεσμών λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος, στη διαμόρφωση πολιτών με παρρησία και αγωνιστικότητα, καθώς όμως και με σεβασμό στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

Ακόμα συμβάλλει στη συνειδητοποίηση της σημασίας και της διαφύλαξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συνδυασμό και με της καλλιέργειας οικουμενικών αξιών. Και τέλος, στην κατανόηση της δημιουργικής συμμετοχής στην κοινωνική και πολιτική ζωή της τοπικής, ευρωπαικής αλλά και παγκόσμια ς κοινωνίας, καθώς όμως και τον σεβασμό της ετ

Περισσότερα