Πυκνότητα

Επαμεινώνδας Σιούλας

Περιγραφή

Η έννοια της πυκνότητας

 

Η πυκνότητα εκφράζει τη μάζα του υλικού που περιέχεται σε μία μονάδα όγκου και είναι χαρακτηριστικό του υλικού κάθε σώματος.

Περιεχόμενο μαθήματος

Μάζα, όγκος, πυκνότητα

Προαπαιτούμενα

Μονάδες μέτρησης και υποδιαιρέσεις τους

Διδάσκοντες

Σιούλας Επαμεινώνδας

Ημερολόγιο