ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΦΛΩΡΟΚΑΠΗ

Περιγραφή

Βασικές οικονομικές έννοιες,Το οικονομικό πρόβλημα , Ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών , Πληθωρισμός και ανεργία

Ημερολόγιο