ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Β' ΤΑΞΗ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΥΒΑ

Περιγραφή

Το μάθημα Στοιχεία Ηλεκτρολογίας αποσκοπεί στο να δώσει στους μαθητές του Μηχανολογικού Τομέα των ΕΠΑΛ, τις απαραίτητες βασικές γνώσεις για τον Ηλεκτρισμό και τις εφαρμογές του, έτσι ώστε: 

1. να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τους εαυτούς τους και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν κατά την εργασία τους και να εφαρμόζουν τους κανονισμούς και τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. 

2. να γνωρίζουν τα επιτρεπόμενα όρια παρέμβασής τους στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και να συνεργάζονται αρμονικά με τους ηλεκτρολόγους τεχνικούς. 

3. να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους σχετικά με τη δομή και τη λειτουργία των ηλεκτρικών εφαρμογών, ώστε να αξιοποιούν καλύτερα τις δυνατότητες του μηχανολογικού εξοπλισμού. 

Περιεχόμενο μαθήματος

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το βιβλίο "Στοιχεία Ηλεκτρολογίας", σε περίπτωση που κάποιος δεν το έχει μαζί του. 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5245/24-0029-02_Stoicheia-Ilektrologias_A-B-EPAL_Vivlio-Mathiti/

Στο μάθημα συμπεριλαμβάνονται παραδείγματα, σχήματα, πίνακες, που θα σας βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση της ύλης.  

Ενότητες

 

                                                      

Με τη συμπλήρωση του κεφαλαίου θα μπορείτε να εξηγείτε τον ηλεκτρισμό με βάση την ηλεκτρονική δομή των ατόμων, να ορίζετε την έννοια του ηλεκτρικού φορτίου, του ηλεκτρικού ρεύματος, της ηλεκτρικής τάσης και της ηλεκτρικής αντίστασης. Επίσης, θα είστε ικανοί να περιγράψετε από τι αποτελείται ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. 

 

 

Θα πρέπει να είστε σε θέση να αναφέρετε το νόμο του Ωμ και να μπορείτε να υπολογίζετε την τάση, την ένταση του ρεύματος και την αντίσταση σε απλά κυκλώματα, χρησιμοποιώντας τον.  Επίσης, θα είστε ικανοί να υπολογίζετε τη συνολική αντίσταση σε απλά κυκλώματα και να αναφέρετε τις ιδιότητες συνδεσμολογίας αντιστάσεων σε σειρά και παράλληλη σύνδεση. 

Μετά το πέρας του κεφαλαίου θα μπορείτε να αναφέρετε τις μονάδες μέτρησης της ενέργειας και της ισχύος, καθώς και τις σχέσεις που τις συνδέουν, θα μπορείτε να ορίζετε την ηλεκτρική ισχύ και να την υπολογίζετε από τον τύπο. Τέλος, θα είστε σε θέση να αναφέρετε τα όργανα μέτρησης της ηλεκτρικής ισχύος και της ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Θα είστε σε θέση να δίνετε τους ορισμούς του συνεχούς και του εναλλασσόμενου ρεύματος, να ορίζετε τις έννοιες της περιόδου, της συχνότητας, της ενεργούς τάσης και ενεργούς έντασης του εναλλασσόμενου ρεύματος. 

Θα μπορείτε να  ορίσετε την έννοια του φυσικού και τεχνητού μαγνήτη, να περιγράφετε το μαγνητικό πεδίο και να ορίζετε τα μέγεθη της μαγνητικής επαγωγής και μαγνητικής ροής και να περιγράφετε τη λειτουργία του ηλεκτρονόμου και να αναφέρετε τις εφαρμογές του. 

 

Θα πρέπει να είστε ικανοί να διακρίνετε τα διάφορα είδη παροχών, να περιγράφετε τη δομή μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης και να διαβάζετε ένα απλό ηλεκτρολογικό σχέδιο μετά από αναγνώριση των τυποποιημένων ηλεκτρολογικών συμβόλων. Τέλος, να γνωρίζετε τις τυποποιήσεις των βασικών ηλεκτρολογικών υλικών και εξασρτημάτων, ώστε να μπορείτε να προμηθεύεστε υλικά και εξαρτήματα, όταν απαιτούνται. 

Θα είστε σε θέση να γνωρίζετε τις βασικές γνώσεις, σχετικά με τις κυριότερες ηλεκτρικές μηχανές (γεννήτριες, κινητήρες, μετασχηματιστές) που θα συναντήσετε στο χώρο εργασίας σας και θα είστε ικανοί να αντιδράσετε σωστά σε μια ενδεχόμενη βλάβη του ηλεκτρολογικού υλικού, το οποίο συναντάτε ή χρησιμοποιείτε καθημερινά. 

Ημερολόγιο