ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ (851)

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Περιγραφή

Μεθοδολογία παραγωγής λόγου για τις τρεις τάξεις του λυκείου.

Ι. ΤΡΟΠΟΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: (20/40)

1.1 Κάλυψη των ζητουμένων του θέματος με επαρκείς απαντήσεις   

1.2  Επιχειρηματολογία, τεκμηρίωση

1.3  Πνευματική ωριμότητα

  1. ΕΚΦΡΑΣΗ: (12/40)

2.1  Γραμματική και ορθογραφία

2.2  Σύνταξη

2.3  Λεξιλόγιο 

  1. ΔΟΜΗ-ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ: (08/40)

3.1  Ιεράρχηση απαντητικού υλικού

3.2  Παραγραφοποίηση σχεδίου

3.3  Σύνδεση εκφραστική και λογική μεταξύ :

α) των μερών της έκθεσης                 

β) των ζητουμένων και

γ) των παραγράφων

 

ΙΙ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Ως εκπρόσωπος του δεκαπενταμελούς συμβουλίου του σχολείου σας έχετε αναλάβει να παρουσιάσετε σε εκδήλωση του πολιτιστικού συλλόγου της περιοχής σας τις απόψεις σας ως προς τη σχέση της ανθρώπινης πλεονεξίας με τον υλικό ευδαιμονισμό και να προτείνετε τρόπους για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Η ομιλία σας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10΄ (500-600 λέξεις).

 

ΜΕΘ. 1. Εντοπίζουμε και ερμηνεύουμε οποιαδήποτε άγνωστη ή δυ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -