Πρώτες Βοήθειες

Αργυρίου Αικατερίνη

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό αναφέρεται στις Πρώτες Βοήθειες που θα πρέπει να γνωρίζει ο μελλοντικός Νοσηλευτής, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει κάθε τραυματισμό ή πάθηση που μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε συνάνθρωπό μας. Ακόμη και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις οι απλές γνώσεις πρώτων βοηθειών μπορούν κυριολεκτικά να σώσουν ζωές. 

Ημερολόγιο