Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

Σπυρίδων Πλακούτσης

Περιγραφή

    Καλώς ήλθατε στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος Ψηφιακά Ηλεκτρονικά.


   Τα ψηφιακά ηλεκτρονικά είναι ηλεκτρονικά συστήματα που επεξεργάζονται ψηφιακά σήματα, δηλαδή σήματα με διακριτά επίπεδα τάσης. Στις εφαρμογές αυτές κυριαρχεί το ψηφιακό σήμα που εναλλάσσεται μεταξύ δύο επιπέδων τάσης, μίας ελάχιστης (low) και μίας μέγιστης (high). Τα δύο επίπεδα τάσης αντιστοιχίζονται με τα δυαδικά ψηφία "1" (για το επίπεδο high) και "0" (για το επίπεδο low) κάτι που επιτρέπει την μελέτη του ψηφιακού σήματος με την χρήση του δυαδικού αριθμητικού συστήματος.

 

   Κύρια δομικά στοιχεία των ψηφιακών ηλεκτρονικών είναι ηλεκτρονικά κυκλώματα που αποκαλούνται λογικές πύλες ή ηλεκτρονικές πύλες. Αυτές πραγματοποιούν τις πράξεις της άλγεβρας λογικής ή Άλγεβρας Boole από το όνομα του δημιουργού της. Η επεξεργασία του ψηφιακού σήματος γίνεται με συνδυασμένα τέτοια κυκλώματα που αποκαλούνται ψηφιακά κυκλώματα ή λογικά κυκλώματα

 

Σ. Πλακούτσης

Καθηγητής Ηλεκτρονικών

Ενότητες


   Η θεματική ενότητα αυτή είναι χρήσιμη για την
απόκτηση βασικών θεωρητικών γνώσεων για τα παρακάτω αντικείμενα:


     Κατηγορίες των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων

     Πράξεις, Αξιώματα και Θεωρήματα της Άλγεβρας Boole

     Πίνακες Αληθείας, Λογικά Διαγράμματα (σύμβολα) και Λογικές συναρτήσεις των λογικών πυλών    NOT, AND, OR, NAND, NOR, XOR και XNOR

     Ολοκληρωμένα κυκλώματα


   Και για την απόκτηση της δυνατότητας εφαρμογής των γνώσεων αυτών για:


     Χρήση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

     Yλοποίηση απλών ψηφιακών κυκλωμάτων

   Η θεματική ενότητα αυτή είναι χρήσιμη για την απόκτηση βασικών θεωρητικών γνώσεων για τα παρακάτω αντικείμενα:


     Αρχές ανάπτυξης αριθμητικών συστημάτων

     Αρίθμηση σε διάφορα αριθμητικά συστήματα

     Κώδικες


   Και για την απόκτηση της δυνατότητας εφαρμογής των γνώσεων αυτών για:


     Πραγματοποίηση μετατροπών από ένα σύστημα σε άλλο

     Εκτέλεση αριθμητικών πράξεων στο δυαδικό και στο δεκαεξαδικό σύστημα

   Η θεματική ενότητα αυτή είναι χρήσιμη για την απόκτηση βασικών θεωρητικών γνώσεων για τα παρακάτω αντικείμενα:

 

     Ανάλυση Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

     Σχεδίαση Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

     Απλοποίηση Λογικών Συναρτήσεων

     Σχεδίαση Συνδυαστικών Κυκλωμάτων με Οικουμενικές Πύλες

 

   Και για την απόκτηση της δυνατότητας εφαρμογής των γνώσεων αυτών για:


     Υλοποίηση Συνδυαστικών Κυκλωμάτων

     Υλοποίηση Συνδυαστικών Κυκλωμάτων με Οικουμενικές Πύλες

 

Ημερολόγιο