ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Χρυσαυγή Μάγκου

Περιγραφή

Το μάθημα Διαχείριση φυσικών πόρων είναι μάθημα επιλογής της Β ΕΠΑΛ και της Γ ΕΠΑΛ ΛΥΚΕΙΟΥ. Θα μπορείτε να βρείτε σημειώσεις,  διάφορες εργασίες για το σπίτι, παρουσιάσεις,και συνδέσμους σχετικούς με το μάθημα. Η αξιολόγηση του μαθήματος θα γίνει μέσω ομαδικών εργασιών που θα δίνονται στο σπίτι και με την τελική γραπτή εξέταση στις εξετάσεις του Ιουνίου.

            ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!

 

 

Ενότητες

Η παρακάτω ενότητα είναι εισαγωγική στο μάθημα της διαχείρισης των φυσικών πόρων!

Η ενότητα περιγράφει τις κατηγορίες των πετρωμάτων και των ορυκτών που υπάρχουν στο υπέδαφος της Γής και τις ιδιότητες τους!

Το κεφάλαιο αναλύει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάθε μία ξεχωριστά!

Επιφανειακά νερά, υπόγεια νερά, κύκλος του νερού, ρύπανση των υδάτων. Με αυτά θα ασχοληθεί η ενότητα  Υδάτινοι πόροι

Ημερολόγιο