ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Κυριακή Χαρίτου

Περιγραφή

Καλώς Ήρθατε στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος Επιχειρηματίκοτητα και Ανάπτυξη!!!!

Το μάθημα απευθύνεται στους μαθητές της Β' τάξης του ΕΠΑΛ που παρακολουθούν την κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση. Μπορείτε να βρείτε υλικό για το μάθημα και ασκήσεις που θα βοηθήσουν το διάβασμα σας.

Enjoy Economics!!!!

 

Ενότητες

Εισαγωγή στις έννοιες και στα χαρακτηριστικά της οικονομικής μεγέθυνσης, της κοινωνικής ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας 

Η επιχειρηματικότητα στην λήψη αποφάσεων και κίνδυνοι αβεβαιότητας, στην οργάνωση και στον συντονισμό των παραγωγικών μέσων, εισαγωγή στην έννοια της καινοτομίας  

Εισαγωγή στις ένοιες  επιχειρηματικά κίνητρα, επιχειρηματικότητα και ηθική και επικοινωνία και επικοινωνία

Ορισμός και σκοπός του επιχειρηματικού σχεδίου, τα τμήματα και πληροφορίες του επιχειρηματικού σχεδίου και παραδείγματα περιεχομένων

Ημερολόγιο