ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ

Αικατερίνη Πίπιλου

Περιγραφή
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Συμπληρωματικά Στοιχεία:

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 

Ενότητες

Εισαγωγικά

Προσωπικές Εταιρείες

Κεφαλαιουχικές Εταιρείες

Αξιόγραφα

Τρόποι και τεχνικές ευρέσεως εργασίας

Βιογραφικό

Επιχειρηματικοί κίνδυνοι, επιτυχίες, αποτυχίες

 

Μίσθωση

Πώληση

Δάνειο

Φυσικό-νομικό πρόσωπο

Δικαιοπραξίες

Προθεσμίες

Ατομικό Εργατικό

Συλλογικό Εργατικό

Ημερολόγιο