ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗ

Περιγραφή

Το μάθημα "Στοιχεία Γεωπονίας και Αγροτικής Ανάπτυξης" διδάσκεται σε μαθητές Γ' Τάξης Ενιαίου Λυκείου, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Η σύγχρονη τεχνολογία, ο αστικός τρόπος ζωής και η εξέλιξη της κοινωνίας των πληροφοριών παρουσιάζουν διάφορες μορφές τελικών προιόντων έτοιμων για κατανάλωση, χωρίς να δίνουν άμεσα την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο για προβληματισμό, ιδέες και ανάπτυξη κριτικής σκέψης, γύρω από την προεύλευσή τους, αλλα κυριότερα για το σχεδιασμό νέων προιόντων και νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με σεβασμό στον συνάνθρωπο και στο περιβάλλον. 

Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να εξοικειώσει τον μαθητή σε βασικές αρχές σύγχρονης γεωπονικής τεχνογνωσίας και προσανατολισμού στον αγροτικό χώρο και να του προσδώσει την ικανή και αναγκαία κριτική θεώρηση, αλλά και φαντασία, για τις δυνατότητες ενδεχόμενης επεγγελματικής απασχόλησής του.

 

 

199191.jpg 

Συμπληρωματικά Στοιχεία

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

" ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" 

 

 Η εργασία είναι υποχρεωτική. Η έκταση της εργασίας πρέπει να κυμαίνεται στις 3000-4000 λέξεις.

Παρακάτω ακολουθούν οδηγίες ως προς τον τρόπο συγγραφής της εργασίας.

 

  1. Η Εργασία θα είναι γραμμένη με ελληνική γραμματοσειρά " Times New Roman" και μέγεθος 12', σε διπλό διάστημα και σε χαρτί Α4 με περιθώρια 2,5 εκ. από κάθε πλευρά.
  2. Πρώτη Σελίδα: Τίτλος εργασίας,  όνομα μαθητή/τριας που εργάστηκε, ο τίτλος του μαθήματος και το τμήμα στο οποίο φοιτά ο καθένας.
  3. Δεύτερη Σελίδα: Περίληψη της εργασίας. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται εν συντομία τα κυριότερα στοιχεία που προέκυψαν κατά την βιβλιογραφική αναζήτηση.
  4. Το κυρίως μέρος της εργασίας χωρίζεται σε υποενότητες. Αποτελεί το μεγαλύτερο σε μέγεθος τμήμα της εργασίας. Σε αυτό το τμήμα παρατίθεται στοιχεία που έχουν βρεθεί μέσα από την αναζήτηση της βιβλιογραφίας
  5. Συμπεράσματα-Προτάσεις: Η εργασία ολοκληρώνεται με μια πρόταση για πρακτική αξιοποίηση των συμπερασμάτων της εργασίας.
  6. Βιβλιογραφία: Οι Βιβλιογραφικές αναφορές αρχίζουν σε νέα σελίδα και θα γράφονται με αλφαβητική σειρά ως εξής: (όνομα συγγραφέων - χρονολογία έκδοσης - τίτλος βιβλίων).
Τα θέματα βρίσκονται στο φάκελο " ΕΡΓΑΣΙΕΣ"

 

Υποσημείωση: Επιλέγετε μία από τις τρεις εργασίες.

Ημερολόγιο