Τοπογραφία

Αθανασία Κουτσούγερα

Περιγραφή

Το μάθημα της Τοπογραφίας διδάσκεται στην Α’ Τάξη του 1ου Κύκλου του ΕΠΑΛ στον Τομέα Κατασκευών.

 

Συμπληρωματικά Στοιχεία:

Το αντικείμενο της Τοπογραφίας είναι ιδιαίτερα ευρύ και κρίσιμο για την ορθή μελέτη, εκτέλεση και παρακολούθηση των τεχνικών έργων.

Η ραγδαία εξέλιξη της ηλεκτρονικής και των υπολογιστών, σε συνδυασμό με τη διαθεσιμότητα των γεωδαιτικών δορυφόρων, έχουν προκαλέσει καταλυτικές αλλαγές στα μέσα, τις μεθόδους και τις υπολογιστικές και σχεδιαστικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην Τοπογραφία.

Κατά συνέπεια επιβάλλεται οι ασχολούμενοι με την επιστήμη της Τοπογραφίας, όχι μόνο να κατέχουν το γνωστικό αντικείμενο αλλά και να παρακολουθούν τις διαρκείς εξελίξεις της.


Ημερολόγιο