ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ

Περιγραφή
Η Προσχολική Αγωγή αποτελεί μέρος της Γενικής Εκπαίδευσης και είναι η επεκτασή της προς τα κάτω. Σκοπός της Προσχολικής Αγωγής είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, και ψυχοσωματική. Το μάθημα της Αγωγής αφορά την δυνατότητα ανάπτυξης των ικανοτήτων και της προσωπικότητας του παιδιού και όχι την ετοιμοτητά του για το δημοτικό σχολείο.

Ημερολόγιο