Νοσηλευτική Θεωρία

Βιργινία Γατσάκου

Περιγραφή

Νοσηλευτική είναι η τέχνη και επιστήμη υγείας που ασχολείται με την καθημερινή και λεπτομερή φροντίδα των ατόμων, της οικογένειας και της κοινότητας για την πρόληψη, διατήρηση και αποκατάσταση της υγείας. Ο νοσηλευτής ή η νοσηλεύτρια εφαρμόζει στη πράξη τις ιατρικές οδηγίες και ασχολείται από την απλή χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και την διαλογή ασθενών, μέχρι παροχή βοήθειας στον ιατρό κατά την αντιμετώπιση σοβαρών τραυμάτων ή χειρουργικών επεμβάσεων.

Ενότητες

nΟνομάζεται η διαδικασία μεταφοράς αίματος ή παραγώγων του αίματος από ένα άτομο που λέγεται δότης στο κυκλοφορικό σύστημα ενός άλλου ατόμου που λέγεται λήπτης.
nΣκοπός είναι η αναπλήρωση του αίματος  στον ανθρώπινο οργανισμό του λήπτη (πτώση αιματοκρίτη μετά από χειρουργική επέμβαση, χημειοθεραπεία, τροχαίο ατύχημα κλπ.) 
l
-η θερμοκρασία  
l-ο σφυγμός
l-η αναπνοή
l-η αρτηριακή πίεση
 Η λήψη των ζωτικών σημείων θεωρείται σημαντική νοσηλεία , διότι αποτελούν βασικά κριτήρια για την εκτίμηση της κατάστασης του αρρώστου.
 Δείχνουν την πορεία της κατάσταση του ασθενή, δηλαδή τι αβώς συμβαίνει ή τι πρόκειται να συμβεί.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -