Μέσα Αποστείρωσης

Παναγιώτα Μαγιόγλου

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό θα αναφερθούμε στο ρόλο της Κεντρικής Αποστείρωσης, τα μέσα Αποστείρωσης, την Αποστείρωση με ακτινοβολία καθώς επίσης και τις πρωτοποριακές μεθόδους Αποστείρωσης. Ο ρόλος της Κεντρικής Αποστείρωσης είναι η προετοιμασία, αποστείρωση και αποθήκευση του αποστειρωμένου υλικού των χειρουργείων. Τα μέσα Αποστείρωσης διακρίνονται σε : 1) Φυσικά μέσα Αποστείρωσης. 2) Χημικά μέσα Αποστείρωσης. Τα φυσικά μέσα αποστείρωσης διακρίνονται σε: α) Υγρή θερμότητα ( κλίβανοι ατμού, παλιός κλίβανος βαρύτητας, σύγχρονοι κλίβανοι ατμού). β) Ξηρή θερμότητα ( Ξηρός κλίβανος βαρύτητας, μηχανικός ξηρός κλίβανος). Τα χημικά μέσα αποστείρωσης διακρίνονται σε: α) Χημικά Αέρια ( Οξείδιο του Αιθυλενίου, αέριο Φορμαλδεύδης).  β) Αποστείρωση με χημικές σποροκτόνες διαλύσεις ( Ψυχρή Αποστείρωση ). Η αποστείρωση με ακτινοβολία δεν εφαρμόζεται στα Νοσοκομεία. Τα αντικείμενα που αποστειρώνονται με ακτινοβολία, χρειάζεται να μείνουν πολλές ώρες εκτεθειμένα σε αυτήν ακόμη και 24ωρο. Οι πρωτοποριακές μέθοδοι

Περισσότερα  
Συμπληρωματικά Στοιχεία:
Αποστείρωση είναι η διαδικασία μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η πλήρης καταστροφή όλων των μικροβίων και των σπόρων τους. Επιφέρει, δηλαδή, θάνατο σε όλες τις μορφές και τον πληθυσμό των μικροβίων. Εάν υπάρχει έστω και ένα ζωντανό μικρόβιο πάνω σε ένα από τα αντικείμενα τότε αυτά δε θεωρούνται αποστειρωμένα.

Ημερολόγιο