ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ

Περιγραφή

   Οι  τρόποι ζωής που απαντώνται στις διάφορες  κοινωνίες του πλανήτης μας ,τα οικονομικά συστήματα που αναπτύσσονται, ακόμη και αυτή η ύπαρξη των ανθρώπων και των άλλων έμβιων όντων εξαρτώνται αποκλειστικά από την ηλιακή ενέργεια και τους φυσικούς πόρους που αντλούνται από το πλανήτη μας. Είναι σήμερα γνωστό ότι η ανάπτυξη μιας χώρας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επιστημονική ορθή και προγραμματισμένη εκμετάλλευση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων.  

   Το μάθημα αυτό έχει σαν σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές να γνωρίσουν ποιοι είναι οι φυσικοί πόροι (νερό, έδαφος, ηλιακή ενέργεια κτλ) ποια τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες του και ποιες οι χρήσεις τους. Επίσης σκοπός του μαθήματος είναι να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και αυριανούς πολίτες  στην έννοια του περιβαλλοντικού κόστους, το οποίο αναπόφευκτά προκύπτει στην προσπάθειά της όλο και μεγαλύτερης αξιοποίησης των φυσικών πόρων.

Ημερολόγιο