Κοινωνιολογία

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΤΑΖΑΚΟΥ

Περιγραφή
Η Κοινωνιολογία έχει ως αντικείμενο μελέτης τα κοινωνικά φαινόμενα, τη δράση των κοινωνικών ομάδων, τις σχέσεις μεταξύ ατόμου και ομάδων, το μετασχηματισμό των κοινωνιών, κλπ. Περιγράφει την ανθρώπινη συμπεριφορά από την οπτική της κοινωνικής ομάδας και επικεντρώνεται στους τύπους των κοινωνικών σχέσεων στις σύγχρονες κοινωνίες. Στο μάθημα αυτό θα επικεντρωθούμε περισσότερο στη διαδικασία κοινωνικοποίησης, στις μορφές οικογένειας, στη μετανάστευση, στη φτώχεια, κλπ.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -