ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Γιώργος Βαγιανός

Περιγραφή

Η κοινωνικοποίηση ως διαδικασία προκειμένου το άτομο να ενστερνιστεί τις αξίες και τις αρχές της κοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό πραγματοποιείται η ομαλή ένταξη του.

Ημερολόγιο