ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΦΑΡΑΝΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Περιγραφή
Κινησιολογία είναι η μελέτη της ανθρώπινης κίνησης.Ο μαθητής μαθαίνει τα επίπεδα και τους άξονες γύρω απο τους οποίους γίνονται οι κινήσεις, εφαρμόζει αυτές τις κινήσεις και εκπαιδεύεται να αναγνωρίζει ποιοί μυς εκτελούν αυτές τις κινήσεις.

Ημερολόγιο