Δίκαιο και Κοινωνική Πολιτική

Γιώργος Πρέντζας

Περιγραφή

Το μάθημα "Δίκαιο και Κοινωνική Πολιτική" στόχο έχει την εισαγωγή του μαθητή στο κόσμο της επιστήμης του Δικαίου, την εξοικείωσή του με βασικές έννοιες της επιστήμης αυτής και την προσπάθεια κατανόησης της κοινωνίας και της λειτουργίας της, πάντα μέσα από μια διαδικασία αναζήτησης, προβληματισμού, αναστοχασμού και κριτικής διάθεσης απέναντι στο υπάρχον κοινωνικό και νομικό περιβάλλον


Ημερολόγιο