Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Αλέξανδρος Τσικολάτας

Περιγραφή
Το μάθημα εξετάζει τις δραστηριότητες και ιδιαιτερότητες διαφόρων επιχειρήσεων και οργανισμών παροχής υπηρεσιών - που αποτελούν τον μεγαλύτερο τομέα των οικονομιών στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες, έχοντας παράλληλα τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των επιχειρησιακών λειτουργιών μάρκετινγκ και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού καθώς και στην ολοκλήρωση πληροφοριακών και ανθρώπινων πόρων για τη δημιουργία αξίας στις υπηρεσίες.
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για επιτυχή σταδιοδρομία στις Υπηρεσίες στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.
Καλύπτονται θέματα όπως η έννοια της υπηρεσίας, η αναγνώριση πελατειακών αναγκών και επιθυμιών, η επαφή με τον πελάτη (εσωτερικό-εξωτερικό), ο σχεδιασμός και εκτέλεση του συστήματος παροχής της υπηρεσίας, η ποιότητα στις υπηρεσίες, η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, η χρήση του Διαδικτύου για ενίσχυση της αποτελ
Περισσότερα  
Συμπληρωματικά Στοιχεία:
Σκοπός της πλατφόρμας μας είναι να επιλύουμε και να συζητάμε τυχόν απορίες των μαθητών στα σχολικά οικονομικά μαθήματα και ιδιαίτερα στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Επίσης σε περίπτωση απουσίας απο το σχολείο, ο μαθητής θα έχει την δυνατότητα να παρακολουθήσει το μάθημα απο το blog διαβάζοντας τα ppt's, ακούγοντας τα podcasts και βλέποντας τα videos που θα αναρτούνται. Θα μπορεί να θέτει τις δικές του ερωτήσεις Online και να απαντά στα online test αξιολόγησης.

Ημερολόγιο