ΟΠΑΠ (ΟΠΑΠ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΑΒΡΙΗΛ

Περιγραφή

Ένας ιστοχώρος που θα εκπαιδεύει παλιούς και νέους εργαζόμενους μέσω ενός σύγχρονου περιβάλλοντος που θα δίνει τη δυνατότητα παροχής της γνώσης ανά πάσα στιγμή και ώρα και απο οποιαδήποτε συσκευή επιθυμήσει ο εργαζόμενος. Η πλατφόρμα αυτή περιλαμβάνει μαθήματα για τις διαδικασίες του οργανισμού, για softskills και άλλα παιχνίδια.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις