Φυσική αγωγή και νέες τεχνολογίες

Στέφανος Τζώγας

Περιγραφή

Οι Τ.Π.Ε. μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας της διαδικασίας της διδασκαλίας και της μάθησης. Είναι ένα νέο μέσο που έχει τη δυνατότητα να καταστήσει τη διδασκαλία περισσότερο ενδιαφέρουσα, να δώσει κίνητρα για μάθηση και να βοηθήσει μαθητές που υστερούν μαθησιακά. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι οι Τ.Π.Ε μπορούν να βοηθήσουν ώστε να αλλάξει η φυσιογνωμία της εκπαίδευσης και οι πρακτικές που ακολουθούνται εδώ και πολλά χρόνια. Έχουν την δυνατότητα να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ανακαλυπτικής, συνεργατικής μάθησης και στην οικοδόμηση της γνώσης όπως πρεσβεύουν οι σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρίες. Μπορούν να οδηγήσουν στην επαναδιαπραγμάτευση του ρόλου του σχολείου και το μετασχηματισμό των μεθόδων διδασκαλίας.
Τα παιδιά θα ζήσουν σε έναν κόσμο διαφορετικό από τον σημερινό. Οι Τ.Π.Ε. θα αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο πρόσβασης στη γνώση για τη μελλοντική κοινωνία.
Το σχολείο οφείλει να προετοιμάσει ανθρώπους ελεύθερους και δημιουργικούς που θα ζήσουν στην αυριανή κοι

Περισσότερα  

Ενότητες

Στην ενότητα αυτή θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε νέους τρόπους διδασκαλίας αλλά και χρήσιμα εργαλία για εξεύρεση σχετικών ιστοσελίδων.

Στην ενότητα αυτή θα γνωρίσετε πως μπορείτε να έχετε έναν προσωπικό προπονητή 24/7

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -