Πείραμα 1 (001)

Αθανασία Γκουβάτσου

Περιγραφή

Εκπαίδευση εργαζομένων λογιστών σε νέα προγράμματα χρήσιμα για την εξέλιξη στην εργασία τους.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -