Open eClass - die asynchrone E-Learning Plattform

Identität der Plattform

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUNet
Open eClass Demo 
Open eClass 3.6.3»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 482
  •   -  Open Courses240
  •   -  Registrierung notwendig128
  •   -  Geschlossene Kurse114
  • 823
  •   -  Dozenten86
  •   -  Studenten734
  •   -  Gast Benutzer3