Open eClass - die asynchrone E-Learning Plattform

Identität der Plattform

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUNet
Open eClass Demo 
Open eClass 3.6.5»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 489
  •   -  Open Courses246
  •   -  Registrierung notwendig128
  •   -  Geschlossene Kurse115
  • 807
  •   -  Dozenten84
  •   -  Studenten720
  •   -  Gast Benutzer3