Open eClass - die asynchrone E-Learning Plattform

Identität der Plattform

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUNet
Open eClass Demo 
Open eClass 3.6.4»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 488
  •   -  Open Courses245
  •   -  Registrierung notwendig128
  •   -  Geschlossene Kurse115
  • 825
  •   -  Dozenten86
  •   -  Studenten736
  •   -  Gast Benutzer3