Open eClass - die asynchrone E-Learning Plattform

Identität der Plattform

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUNet
Open eClass Demo 
Open eClass 3.6.6»
Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
  • 546
  •   -  Open Courses279
  •   -  Registrierung notwendig135
  •   -  Geschlossene Kurse132
  • 785
  •   -  Dozenten121
  •   -  Studenten659
  •   -  Gast Benutzer5